Em hiểu thế nào về quyền tự do kinh doanh của công dân?

Câu 3: Em hiểu thế nào về quyền tự do kinh doanh của công dân?

Bài làm:

Quyền tự do kinh doanh của công dân hiểu đơn giản là công dân thích mua gì bán gì, kinh doanh gì là quyền của công dân. Công dân có thể kinh doanh riêng lẻ, lập công ty, cửa hàng…chỉ cần không buôn bán, làm những điều trái với pháp luật, nhà nước.

Từ khóa tìm kiếm Google: quyền, tự do kinh doanh, công dân.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận