Chọn đáp án đúng, Luật Nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là:

Câu 13: Chọn một câu trả lời đúng trong các câu sau:

Luật Nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là:

a. Từ 18 tuổi đến 27 tuổi.

b. Từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi.

c. Từ 17 tuổi đến 27 tuổi

d. Từ đủ 17 tuổi đến 25 tuổi.

Bài làm:

Đáp án đúng là:

b. Từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi

Từ khóa tìm kiếm Google: Nghĩa vụ quân sự, quy định, độ tuổi, nhập ngũ, thời bình.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận