Trắc nghiệm tiếng việt 5 tuần 33: Những chủ nhân tương lai


Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tiếng việt 5 tập 2 tuần 33: Những chủ nhân tương lai. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Điều luật nào trong bài nêu lên quyền của trẻ em Việt Nam?

 • A. Điều 15 và điều 16
 • B. Điều 15, 16 và điều 17
 • C. Điều 16, 17 và điều 18
 • D. Điều 16, 17 và điều 21

Câu 2: Điều 15 quy định những gì?

 • A. Trẻ em có quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe
 • B. Trẻ em có quyền được học tập
 • C. Trẻ em dưới 6 tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu, được khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập
 • D. Cả A và C đều đúng

Câu 3: Điều 15 của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có thể được đặt tên là gì?

 • A. Quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của trẻ em
 • B. Quyền được học tập của trẻ em
 • C. Quyền được vui chơi, giải trí của trẻ em
 • D. Bổn phận của trẻ em

Câu 4: Điều 16 của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em quy định những gì?

 • A. Trẻ em có quyền được học tập
 • B. Trẻ em học bậc tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập không phải trả học phí
 • C. A đúng B sai
 • D. Cả A và B đều đúng

Câu 5: Điều 16 có thể được đặt tên là gì?

 • A. Quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của trẻ em

 • B. Quyền được học tập của trẻ em
 • C. Quyền được vui chơi, giải trí của trẻ em
 • D. Bổn phận của trẻ em

Câu 6: Dấu ngoặc kép trong câu nào sau đây đặt đúng vị trí:

 • A. Em nghĩ: "Phải nói ngay diều này để thầy biết".
 • B. Em thầm mong "mọi điều tốt lành sẽ đến với cha mẹ"
 • C. Trên cánh đồng, "những con chim bay lượn"
 • D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 7: Bộ phận thứ ba của cụm từ Công ti Dầu khí Biển Đông đó là:

 • A. Công ti
 • B. Dầu khí
 • C. Biển Đông
 • D. Công ti Dầu khí

Câu 8: Theo em, nghĩa của từ "trẻ em" như thế nào?

 • A. Người dưới 18 tuổi
 • B. Người dưới 11 tuổi
 • C. Người dưới 14 tuổi
 • D. Người dưới 16 tuổi

Câu 9: Từ nào dưới đây KHÔNG đồng nghĩa với trẻ em:

 • A. Thiếu nhi
 • B. Nhi đồng
 • C. Thanh niên
 • D. Trẻ con

Câu 10: Cách viết hoa tên người nào dưới đây là đúng:

 • A. Nguyễn Tuấn Việt
 • B. Đào Tấn minh
 • C. Trần ngọc quang
 • D. nguyễn huy tuấn
Xem đáp án

Từ khóa tìm kiếm google:

tiếng việt 5 tập 2, trắc nghiệm tiếng việt 5, trắc nghiệm tiếng việt 5 tuần 33, trắc nghiệm tuần 33 những chủ nhân tương lai

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận