Trắc nghiệm tiếng việt 5 tuần 17: Vì hạnh phúc con người


Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tiếng việt 5 tập 1 tuần 17: Vì hạnh phúc con người. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Khách đến xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai sẽ không khỏi ngờ ngàng vì điều gì?

 • A. Ngờ ngàng vì sự phát triển kinh tế của người dân xã Trịnh Tường.
 • B. Ngờ ngàng vì thấy một dòng mương ngoắn nghoèo, vắt ngang những đồi cao.
 • C. Ngờ ngàng vì sự nhiệt tình, hiếu khách của người dân nơi đây.
 • D. Ngờ ngàng vì những phong tục tập quán vô cùng đặc sắc của người dân nơi đây.

Câu 2: Dân bản gọi dòng mương ấy là gì?

 • A. Con nước Trịnh Tường
 • B. Con nước ông Lìn
 • C. Con nước người Dao
 • D. Con nước Phàn Phù Lìn

Câu 3: Ông Lìn được giới thiệu như thế nào?

 • A. Ông Phàn Phù Lìn, người Dao, ở thôn Phìn Ngan.
 • B. Ông Phàn Phu Lìn, người Nùng, ở thôn Phìn Ngan.
 • C. Ông Phàn Phù Lìn, người Thái, ở thôn Phìn Ngan.
 • D. Ông Phàn Phu Lìn, người Tày, ở thôn Phìn Ngan.

Câu 4: Ông Lìn đã làm gì để bà con tin và làm theo mình?

 • A. Ông vận động anh em, họ hàng nhà mình cùng tham gia rồi thu hút bà con tham gia cùng.
 • B. Ông trồng thêm một héc ta lúa nước để bà con tin.
 • C. Ông vận động mọi người cùng mở rộng con mương, vỡ thêm đất hoang trồng lúa.
 • D. Cả B và C đều đúng

Câu 5: Ông Lìn đã nghĩ ra cách gì để giữ rừng và bảo vệ dòng nước?

 • A. Ông hướng dẫn bà con trồng cây thảo quả
 • B. Ông hướng dẫn bà con đắp đê giữ rừng
 • C. Ông hướng dẫn bà con chăm sóc các cây con trong rừng
 • D. Ông hướng dẫn bà con bảo vệ môi trường rừng, nhặt rác và chăm sóc các cây con trong rừng

Câu 6: Con hãy tìm những hình ảnh nói lên nỗi vất vả của người nông dần trong sản xuất?

 • A. Cày đồng đang buổi ban trưa/ Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.
 • B. Ai ơi bưng bát cơm đầy/ Dẻo thơm một hạt đẳng cay muôn phần.
 • C. Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang/ Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiều.
 • D. Cả A và B đều đúng

Câu 7: Những câu ca dao ứng với nội dung khuyên người nông dân chăm chỉ cấy cày?

 • A. Người ta đi cấy lấy công,/ Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bẽ.
 • B. Cày đồng đang buổi ban trưa, Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.
 • C. Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang, Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.
 • D. Trông cho chân cứng đá mềm Trời yên, biển lặng mới yên tấm lòng.

Câu 8: Những câu ứng với nội dung nhắc người ta nhớ ơn người làm ra hạt gạo?

 • A. Cày đồng đang buổi ban trưa, Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.
 • B. Ai ơi, bưng bát cơm đầy,/ Dẻo thơm một hạt, đẳng cay muôn phần.
 • C. Ơn trời mưa nắng phải thì,/ Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.
 • D. Người ta đi cấy lấy công,/ Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bẽ.

Câu 9: Từ nào sau đây là từ láy

 • A. cánh đồng
 • B. trời xanh
 • C. văng vẳng
 • D. chiền chiện

Câu 10: Từ nào sau đây là từ ghép:

 • A. long lanh
 • B. lấp lánh
 • C. chiền chiện
 • D. thánh thót
Xem đáp án

Từ khóa tìm kiếm google:

tiếng việt 5, trắc nghiệm tiếng việt 5, trắc nghiệm tiếng việt 5 tuần 17, trắc nghiệm tuần 17 vì hạnh phúc con người

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận