Trắc nghiệm ngữ văn 10: bài Tổng quan văn học Việt Nam


Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 10 bài Tổng quan văn học Việt Nam. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đặc điểm cơ bản nhất của thể loại truyền kỳ là gì?

 • A. Dùng yếu tố hoang đường, kỳ ảo làm phương thức nghệ thuật để phản ánh đời sống hiện thực.
 • B. Lựa chọn những sự kiện lịch sử của quá khứ để phản ánh hiện thực.
 • C. Có giá trị hiện thực và nhân đạo cao.
 • D. Truyền bá niềm tin vào những điều tốt đẹp cho nhân dân.

Câu 2: Trong cuộc đấu tranh bảo vệ chính nghĩa, chúng ta cần:

 • A. Gan dạ, dũng cảm.
 • B. Không lùi bước trước khó khăn, bản lĩnh.
 • C. Dám đấu tranh đến tận cùng để bảo vệ công lý.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 3: Thời kì văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX- Cách mạng Tháng Tám 1945 có sự chuyển biến lớn là do:

 • A. Lịch sử Việt Nam có sự thay đổi lớn.
 • B. Nền văn học Việt Nam có sự xuất hiện của các nhà trí thức yêu nướC.
 • C. Tư tưởng văn hóa Phương Đông du nhập
 • D. Cơ cấu xã hội Việt Nam thay đổi.

Câu 4: Nghề in ra đời ở Việt Nam vào khoảng:

 • A. Thời kì văn học từ đầu thế kỉ XX- Cách mạng Tháng Tám 1945.
 • B. Thời kì văn học từ đầu thế kỉ XIX- Cách mạng Tháng Tám 1945.
 • C. Thời kì văn học từ cuối thế kỉ XIX- Cách mạng Tháng Tám 1945.
 • D. Thời kì văn học từ đầu thế kỉ XVIII- Cách mạng Tháng Tám 1945.

Câu 5: Ý nào sau đây không đúng khi nói về văn học viết của nước ta?

 • A. Là sáng tác của trí thức, được ghi lại bằng chữ viết, mang đậm dấu ấn sáng tạo của cá nhân.
 • B. Hệ thống chữ viết phong phú, gồm cả chữ Hán, chữ Nôm, chữ quốc ngữ.
 • C. Có tính tập thể và được lưu truyền với các sinh hoạt trong đời sống cộng đồng.
 • D. Thể loại đa dạng như truyện kí, tiểu thuyết chương hồi, tiểu thuyết, truyện ngắn, kí, kịch nói, kịch thơ…

Câu 6: Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX- Cách mạng Tháng Tám 1945 chịu ảnh hưởng của:

 • A. Văn hóa phương Đông hiện đại.  
 • B. Văn hóa phương Tây cận đại.
 • C. Văn hóa phương Tây hiện đại    
 • D. Văn hóa phương Đông trung đại.

Câu 7: Vì sao Ngô Tử Văn đốt đền:

 • A. Tử Văn là người thích được mọi người khen ngợi, ca tụng.
 • B. Tử Văn là người thích làm điều trái ngược với mọi người.
 • C. Tử Văn là người có tính cách cương trực, mạnh mẽ thấy sự gian tà thì không chịu được.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 8: Văn học Việt Nam thời kì từ Cách Mạng Tháng Tám 1945- hết thế kỉ XX có sự thống nhất về tư tưởng và hướng hẳn về đại chúng nhân dân là do:

 • A. Có sự du nhập của hệ tư tưởng mới từ phương Tây.
 • B. Có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • C. Có sự thay đổi về quan điểm thẩm mĩ của tầng lớp trí thứC.
 • D. Hình thái xã hội Việt Nam chuyển từ Phong kiến sang Chủ Nghĩa xã Hội.

Câu 9: Trong những câu sau câu nào không phải là nét đặc sắc truyền thống của văn học Việt Nam?

 • A. Lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc
 • B. Lòng yêu nước gắn liền với tình nhân ái.
 • C. Gắn bó tha thiết với thiên nhiên.
 • D. Yêu chuộng cái đẹp mang tính hoành tráng, đồ sộ.

Câu 10: Văn học Việt Nam có một:

 • A. Sức sống dẻo dai, mãnh liệt.
 • B. Sức sống mạnh mẽ, bền bỉ.
 • C. Sức sống dẻo dai, bền bỉ.
 • D. Sức sống dai dẳng, bền bỉ.

Câu 11: Trong những tác phẩm sau tác phẩm nào không phải của Văn học Trung đại Việt Nam?

 • A. Đại Cáo Bình Ngô - Nguyễn Trải
 • B. Cảnh khuya - Hồ Chí Minh
 • C. Truyện Kiều - Nguyễn Du
 • D. Cung oán ngâm khúc - Nguyễn Gia Thiều

Câu 12: Trong những tác phẩm sau tác phẩm nào không phải của Văn học Việt Nam?

 • A. Đại Cáo Bình Ngô
 • B. Truyện Kiều
 • C. Tam quốc diễn nghĩa
 • D. Cung oán ngâm khúc

Câu 13: Văn học chữ Nôm phát triển mạnh nhất vào thời gian nào?

 • A. Bắt đầu phát triển mạnh mẽ từ thế kỉ XV
 • B. Bắt đầu phát triển mạnh mẽ từ thế kỉ XVI
 • C. Bắt đầu phát triển mạnh mẽ từ thế kỉ XVII
 • D. Bắt đầu phát triển mạnh mẽ từ thế kỉ XVIII
Xem đáp án

Từ khóa tìm kiếm google:

Tổng quan văn học Việt Nam, trắc nghiệm ngữ văn 10, củng cố ngữ văn 10

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận