Trắc nghiệm ngữ văn 10: bài Tam đại con gà


Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 10 bài Tam đại con gà. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Truyện cười được chia thành mấy loại:

 • A. Hai loại
 • B. Ba loại
 • C.Bốn loại
 • D. Năm loại

Câu 2: Trong những câu dưới đây câu nào không đúng khi nói về anh học trò trong “Tam đại con gà”?

 • A. Anh học trò dốt đến mức có chữ trong sách mà không biết.
 • B. Anh học trò dốt đến mức không biết một chữ nào.
 • C. Anh học trò chẳng những dốt mà còn liều lĩnh để che đậy cái dốt của mình.
 • D. Mọi tình tiết trong tác phẩm càng lúc càng bộc lộ cái dốt của anh học trò.

Câu 3: Trong truyện "Tam đại con gà" ở nhân vật anh học trò có mâu thuẫn nào là trái tự nhiên?

 • A.Mâu thuẫn giữa nội dung và hình thức
 • B.Mâu thuẫn giữa bản chất và hiện tượng
 • C. Mâu thuẫn giữa cá nhân và hoàn cảnh
 • D. Cả ba mâu thuẫn trên

Câu 4: Tiếng cười trong truyện "Tam đại con gà" có ý nghĩa gì?

 • A.Tiếng cười khôi hài có ý nghĩa giáo dục
 • B.Tiếng cười phê phán trong nội bộ nhân dân.
 • C.Tiếng cười đả kích các tầng lớp trên trong xã hội.
 • D. Cả a và b
 • E.Cả a và c

Câu 5: Truyện Tam đại con gà" là truyện cười thuộc loại nào :

 • A. Trào phúng
 • B. Khôi hài
 • C. Tiếu lâm
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 6: Nhận định nào không đúng khi nói về truyện cười?

 • A. Truyện cười là những mẫu truyện ngắn, có kết cấu chặt chẽ.
 • B. Truyện cười kể về các sự việc và hành vi của con người chứa đựng mâu thuẫn trái với tự nhiên.
 • C. Truyện cười kể về những con vật lạ, ngộ nghĩnh.
 • D. Truyện cười có tác dụng gây cười nhằm mục đích giải trí hoặc phê phán cái xấu, cái lỗi thời trong xã hội.

Câu 7: Dòng nào dưới đây không phải là đặc trưng nghệ thuật của truyện cười?

 • A. Ngắn gọn, có kết cấu chặt chẽ.
 • B. Có rất ít nhân vật.
 • C. Ngôn ngữ chọn lọc, tinh tế.
 • D. Kết thúc bất ngờ tạo ra tiếng cười cho người đọc và người nghe.

Câu 8: Hiểu như thế nào cho đúng về nghĩa của từ "phải" trong truyện cười "Nhưng nó phải bằng hai mày":

 • A. Chỉ lẽ phải
 • B. Chỉ cái đúng
 • C. Chỉ điều bắt buộc, nhất thiết cần phải có
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 9: Tiếng cười trong truyện “Tam đại con gà” có ý nghĩa gì?

 • A. Tiếng cười khôi hài có ý nghĩa giáo dục và đả kích các tầng lớp trên của xã hội.
 • B. Tiếng cười phê phán trong nội bộ nhân dân và có ý nghĩa giáo dục
 • C. Tiếng cười đả kích cái sự dốt của người thầy trong xã hội cũ.
 • D. Tiếng cười đả kích các tầng lớp trên của xã hội và có ý nghĩa giáo dục.

Câu 10: Cái gây cười nhất của truyện “Tam đại con gà” là:

 • A. Cái dốt của kẻ thất học.
 • B. Thói giấu dốt, sĩ diện hão của thầy đồ.
 • C. Cái dốt của học trò.
 • D. Đã dốt lại cả gan đi dạy trẻ.
Xem đáp án

Từ khóa tìm kiếm google:

Tam đại con gà, trắc nghiệm ngữ văn 10

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận