Giải bài chính tả: Chơi thuyền - tiếng việt 3 tập 1 trang 10


Tiếng Việt 4 tập 1, Giải bài chính tả: Chơi thuyền - tiếng việt 3 tập 1 trang 10. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Nghe - viết: Chơi thuyền

Trả lời:

"Chuyền, chuyền một

Một, đôi một

Chuyền chuyền hai

Hai, hai đôi"

Mắt sáng ngời

Theo hòn cuội

Tay mềm mại

Vơ que chuyền

Mai lớn lên

Vào nhà máy

Công nhân mới

Giữa dây chuyền

Đón bạn đến

Chuyền bạn dưới

Mắt không mỏi

Tay không rời

Chuyền dẻo dai

Chuyền chuyền mãi...

         Thái Hoàng Linh

Câu 2: Điền vào chỗ trống ao hay oao?

ngọt ng ....; mèo kêu ng.... ng.... ; ng.... ngán

Trả lời:

  • ngọt ngào
  • mèo kêu ngoao ngoao 
  • ngao ngán

Câu 3: Tìm các từ:

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau :

  • Cùng nghĩa với hiền
  • Không chìm dưới nước
  • Vật dùng để cắt cỏ, gặt lúa

b. Chứa tiếng có vần an hay ang, có nghĩa như sau :

  • Trái nghĩa với dọc
  • Nắng lâu, không mưa, làm đất nứt nẻ vì thiếu nước
  • Vật có dây hoặc bàn phím để chơi nhạc

Trả lời:

Gợi ý Tiếng cần tìm
Cùng nghĩa với hiền lành
Không chìm dưới nước nổi
Vật dùng để cắt cỏ, gặt lúa liềm
Trái nghĩa với dọc ngang
Nắng lâu, không mưa, làm đất nứt nẻ vì thiếu nước hạn hán
Vật có dây hoặc bàn phím để chơi nhạc đàn

Từ khóa tìm kiếm google:

tiếng việt 3 tập 1, giải chính tả chơi thuyền, chính tả chơi thuyền trang 10 tập 1, hướng dẫn chính tả chơi thuyền tiếng việt 3 tập 1.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận