Giải bài 2: Hàm số y = ax + b


Bài học với nội dung: Hàm số. Một kiến thức không quá khó song đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được phương pháp để giải quyết các bài toán. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 10, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 2: Hàm số y = ax + b

A. Tổng hợp kiến thức

I. Hàm số bậc nhất $y=ax+b ,(a \neq 0)$

Tập xác định: D = R
Chiều biến thiên:

  • $a>0$ => hàm số đồng biến trên R.
  • $a<0$ => hàm số nghịch biến trên R.

Đồ thị

Bài 2: Hàm số y = ax + b

II. Hàm số hằng $y=b$

Bài 2: Hàm số y = ax + b

  • Đồ thị hàm số $y=b$ là một đường thẳng song song hoặc trùng với trục hoành và cắt trục tung tại điểm ( 0; b )

III. Hàm số $y=|x|$

Tập xác định: D = R

Chiều biến thiên:

  • Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty ;0)$.
  • Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty )$.

Bài 2: Hàm số y = ax + b

Đồ thị

  • Hàm số $y=|x|$ là hàm chẵn 

=> Đồ thị hàm số nhận Oy làm trục đối xứng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 41, 42 - sgk đại số 10

Vẽ đồ thị của các hàm số:

a) $y = 2x - 3$

b) $y = \sqrt{2}$

c) $y=-\frac{3}{2}x+7$

d) $y=|x|-1$

Câu 2: Trang 42 - sgk đại số 10

Xác định a, b để đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua các điểm:

a) $A(0;3)$ và $B(\frac{3}{5};0)$

b) $A(1; 2)$ và $B(2; 1)$

c) $A(15; -3)$ và $B(21; -3)$.

Câu 3: Trang 42 - sgk đại số 10

Viết phương trình $y = ax + b$ của các đường thẳng:

a) Đi qua hai điểm $A(4;3), B(2 ; -1$;

b) Đi qua điểm $A(1 ; -1)$ và song song với Ox.

Câu 4: Trang 42 - sgk đại số 10

Vẽ đồ thị của các hàm số :

a) $y=\left\{\begin{matrix}2x (x\geq 0) & \\ \frac{-1}{2}x  (x<0) & \end{matrix}\right.$ 

b) $y=\left\{\begin{matrix}x+1 (x\geq 1) & \\ -2x+4  (x<1) & \end{matrix}\right.$


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận