Soạn bài Tức cảnh Pác Bó: mục D Hoạt động vận dụng

D. Hoạt động vận dụng

1. So sánh hình ảnh Bác Hồ trong bài thơ Tức cảnh Pác Bó và hình ảnh Nguyễn Trãi trong đoạn trích Bài ca Côn Sơn sau đây:

2. Dựa vào những gợi ý ở mục 3, Hoạt động luyện tập, hãy viết bài văn giới thiệu một đồ dùng học tập/ sinh hoạt hoặc giới thiệu một danh lam thắng cảnh ở quê hương em hay giới thiệu một văn bản mà em đã học.

Bài làm:

1. Giống nhau: Hình ảnh của Bác Hồ trong bài thơ Tức cảnh Pác Bó và hình ảnh Nguyễn Trãi trong Bài ca Côn Sơn đều được hiện lên với niềm vui của “thú lâm tuyền” (tức là niềm vui thú được sống với rừng, suối).

Khác nhau:

  • Nguyễn Trãi mang phong cách của một ẩn sĩ, hòa mình vào thiên nhiên để trốn tránh sự đời, để “lánh đục tìm trong” bởi ông bất lực trước thực tại, bất lực trước xã hội.
  •  Bác Hồ tìm thấy niềm vui “thú lâm tuyền” được gắn với công việc, sự nghiệp cách mạng lớn lao. Bác tìm đến “thú lâm tuyền” trong tư thế của một chiến sĩ.

 

2. Viết bài văn thuyết minh về cây bút bi. Xem tại đây

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận