Soạn VNEN bài Văn bản tường trình giản lược nhất


Soạn văn bài:Văn bản tường trình - Sách hướng dẫn học Ngữ Văn 8 tập 2. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách soạn chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động khởi động

Vận dụng những kiến thức về từ Hán Việt, em hãy giải thích nghĩa của từ tường trình.

Trả lời: Trường trình: có nghĩa là trình bày lại rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động hình thành kiến thúc

1. Tìm hiểu về văn bản tường trình

a) Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi………. 

2. Cách viết văn bản tường trình.

a) Phần mở đầu văn bản tường trình gồm những nội dung gì? Những nội dung ấy được quy định trình bày như thế nào (kiểu chữ, vị trí các mục,…)?

C. Hoạt động luyện tập

1. Luyện tập về văn bản tường trình

a) Mục đích của văn bản tường trình là gì? ………..

3. Ôn tập văn học Việt Nam - Phần thơ trữ tình

D. Hoạt động vận dụng

1. Kể ra ba tình huống cần phải viết văn bản tường trình.

……………….

3. Chọn viết lời bình cho một đoạn trích hoặc một bài thơ mới ngoài chương trình Ngữ văn lớp 8 mà em biết.

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Nhận xét về những nét khác biệt cơ bản giữa thơ mới và thơ trung đại qua những bài thơ đã học.


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận