Soạn VNEN bài Văn bản thông báo giản lược nhất


Soạn văn bài:Văn bản thông báo- Sách hướng dẫn học Ngữ Văn 8 tập 2. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách soạn chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Nếu là người nhận thông báo, em thấy có khó khăn gì khi thực hiện thông báo sau:

(Đọc thông báo trang 96 – SGK)

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu về văn bản thông báo

a) Đặc điểm của văn bản thông báo

……………

d) Nội dung nào sau đây đúng với văn bản thông báo?

2. Thể thơ bảy chữ

a) Đọc các bài thơ, khổ thơ sau và chỉ ra cách gieo vần, cách ngắt nhịp, mối quan hệ bằng trắc của hai câu thơ kế nhau

…………

C. Hoạt động luyện tập

 

1. Luyện tập về văn bản thông báo

 

a) Văn bản thông báo có gì giống và khác văn bản tường trình?

 

….

 

3. Luyện tập về hành động nói

 

a) Trong thực tế, có phải khi nào kiểu câu cũng phù hợp

 

D. Hoạt động vận dụng

1. Nêu ba tình huống cần phải viết văn bản thông báo ở trường em.

3. Viết đoạn văn (khoảng 6 – 8 câu) theo chủ đề tự chọn, trong đó có sử dụng các kiểu câu phân theo mục đích nói.


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận