SOạn VNEN bài Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận giản lược nhất


Soạn văn bài:Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận- Sách hướng dẫn học Ngữ Văn 8 tập 2. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách soạn chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Cùng suy nghĩ, trao đổi và trả lời những câu hỏi sau:

Em hiểu thế nào là yếu tố tự sự?

Thế nào là yếu tố miêu tả?

Nói từ 3 – 4 câu có sử dụng yếu tố tự sự hoặc miêu tả bàn về tác dụng của một hoạt động thể thục thể thao.

 B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu các yếu tố tự sự trong văn nghị luận

a) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

…………

C. Hoạt động luyện tập.

1. Kiểm tra văn

2. Viết đoạn văn/bài văn có yếu tố tự sự, miêu tả

3. Nhận xét về cách sắp xếp trật tự từ trong các bộ phận in đậm dưới đây:

D. Hoạt động vận dụng.

2. Tìm ví dụ và phân tích tác dụng của việc sắp xếp trật tự từ trong câu theo các ý:

  • Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng
  • Liên kết câu văn với những câu khác trong băn bản
  • Đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm của lời nói

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Sưu tầm một số câu văn câu thơ, câu ca dao tục ngữ có cách sắp xếp trật tự từ độc đáo.


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận