Soạn VNEN bài Chương trình địa phương giản lược nhất


Soạn văn bài:Chương trình địa phương - Sách hướng dẫn học Ngữ Văn 8 tập 2. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách soạn chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu các vấn đề của địa phương

a) Trong chương trình Ngữ văn lớp 8, các em đã học những văn bản nhật dụng nào? Các văn bản ấy đặt ra những vấn đề gì?

…………..

2. Từ ngữ xưng hô địa phương

a) Từ ngữ xưng hô là gì? Liệt kê một số từ ngữ xưng hô ở địa phương em theo gợi ý

C. Hoạt động luyện tập

1. Đọc phần hướng dẫn sau và thực hiện yêu cầu:

2. Luyện tập về từ ngữ xưng hô địa phương

3. Chữa lỗi diễn đạt trong câu (lỗi lô – gic)


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận