Soạn bài Chương trình địa phương: mục C Hoạt động luyện tập

C. Hoạt động luyện tập

1. Đọc phần hướng dẫn sau và thực hiện yêu cầu:

2. Luyện tập về từ ngữ xưng hô địa phương

3. Chữa lỗi diễn đạt trong câu (lỗi lô – gic)

Bài làm:

1a) Trong các bước trên, bước đề xuất giải pháp là khó khăn nhất.

Vì rất nhiều vấn đề bức thiết hiện nay đang rơi vào bế tắc, nhiều giải pháp không đạt được hiệu quả. Nhiều vấn đề hiện chưa tìm được cách khắc phục, giải quyết hợp lí.. Vì vậy bước đưa ra giải pháp là rất khó khăn và quan trọng.

Để thực hiện tốt bước này, ta cần tìm đến sự tư vấn, trợ giúp của những người có chuyên môn sâu về vấn đề đang cần giải quyết và tham khảo ý kiến của người dân cũng là một cách khắc phục đối với những vấn đề tại địa phương.

2. Luyện tập về từ ngữ xưng hô địa phương

a. Những câu văn trên không phù hợp để sử dụng trong văn bản hành chính.

Vì ngôn ngữ của văn bản hành chính cần đảm bảo tính khuôn mẫu, tính phổ thông đại chúng, sử dụng từ toàn dân.

b. Từ ngữ địa phương có thể sử dụng trong hoàn cảnh giao tiếp với những người trong cùng địa phương để đảm bảo những người tham gia giao tiếp đều có thể hiểu rõ được nội dung của cuộc hội thoại.

3. Chữa lỗi diễn đạt trong câu (lỗi lô – gic)

a. Sửa: 

(1) Chúng em đã giúp các bạn học sinh ở vùng bị bão lụt quần áo, giày dép và nhiều đồ dùng sinh hoạt khác.

hoặc Chúng em đã giúp các bạn học sinh ở vùng bị bão lụt sách vở, giấy bút và nhiều đồ dùng trong học tập khác.

(2) Trong thanh niên nói chung và trong bóng đá nói riêng, niềm say mê là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công.

Sửa: Trong thể thao nói chung và trong bóng đá nói riêng, niềm say mê là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công.

b. Sửa đoạn văn

Rừng Việt Nam có nhiều loại gỗ phong phú và đa dạng. Trong đó…. chế biến hương liệu...

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận