Soạn VNEN bài Bàn luận về phép học giản lược nhất


Soạn văn bài: Bàn luận về phép học - Sách hướng dẫn học Ngữ Văn 8 tập 2. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách soạn chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

 

Các nhóm cùng trao đổi để bổ sung, hoàn thiện sơ đồ

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc văn bản Bàn luận về phép học

2. Tìm hiểu văn bản

a) Theo quan điểm của Nguyễn Thiếp, điều quan trọng nhất trong việc học là gì?

………………………

d) Hoàn thiện sơ đồ sau để thấy được trình tự lập luận của văn bản “Bàn luận về phép học”.

3. Viết đoạn văn trình bày luận điểm

a) Đọc những đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu:

……………………..

c) Những yêu cầu sau nói về cách trình bày luận điểm trong đoạn văn nghị luận. Khoanh tròn vào ô Đ (đúng), hoặc S (sai) với mỗi nhận xét

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc văn bản Bàn luận về phép học

2. Tìm hiểu văn bản

a) Theo quan điểm của Nguyễn Thiếp, điều quan trọng nhất trong việc học là gì?

………………………

d) Hoàn thiện sơ đồ sau để thấy được trình tự lập luận của văn bản “Bàn luận về phép học”.

3. Viết đoạn văn trình bày luận điểm

a) Đọc những đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu:

……………………..

c) Những yêu cầu sau nói về cách trình bày luận điểm trong đoạn văn nghị luận. Khoanh tròn vào ô Đ (đúng), hoặc S (sai) với mỗi nhận xét

C. Hoạt động luyện tập

1. Ngày nay, những quan điểm của tác giả Nguyễn Thiếp thể hiện trong văn bản Bàn luận về phép học còn phù hợp không? Vì sao?

…………………….

7. Lựa chọn một trong những luận điểm ở bài tập 5 để triển khai thành một đoạn văn theo kiểu diễn dịch hoặc quy nạp.


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận