Giải công nghệ 6 kết nối | Giải công nghệ 6 mới kết nối tri thức

Dưới đây là toàn bộ bài giải công nghệ 6 Kết nối tri thức và cuộc sống - bộ sách nhà xuất bản giáo dục. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Kết nối tri thức công nghệ 6 tech12h

 

CHƯƠNG II - BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIỂN THỰC PHẨM

CHƯƠNG IV - ĐỒ DÙNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH


Giải các môn học khác

Giải sách giáo khoa

Giải sgk 6 kết nối tri thức

Giải sgk 6 chân trời sáng tạo

Giải sách bài tập

Giải sách bài tập kết nối tri thức 6

Giải sách bài tập chân trời sáng tạo 6

TRẮC NGHIỆM LỚP 6