Giải bài Chính tả trang 33 sbt Tiếng Việt 5 tập 2


Soạn bài tiếng Việt 5 tập 2, Giải bài chính tả trang 33 sbt. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài chính tả này đều được tech12h hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trang 33 sbt Tiếng Việt 5 tập 2

Đọc đoạn thơ trong sách Tiếng Việt 5, tập hai, trang 58 ; viết lại các tên riêng có trong đoạn thơ :

  • Tên người, tên dân tộc 
  •  Tên địa lí 

=> Hướng dẫn làm bài:

  • Tên người, tên dân tộc : Đăm Săn, YSun, Nơ Trang Lơng, A-ma Dơ-hao Mơ-nông    
  • Tên địa lí :Tây Nguyên, sông Ba

Câu 2: Trang 33 sbt Tiếng Việt 5 tập 2

Giải câu đố và viết đúng tên các nhân vật lịch sử trong câu đố sau :

Câu đố

Lời giải đố

1) Ai từng đóng cọc trên sông

Đánh tan thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh ?

 

2) Vua nào thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời ?

 

3) Vua nào tập trận đùa chơi

Cò lau phất trận một thời ấu thơ ?

 

4) Vua nào tháo Chiếu dời đô ?

 

5) Vua nào chủ xướng Hội thơ Tao Đàn ?

  • Ngô Quyền, Lê Hoàn và

 

=> Hướng dẫn làm bài:

Câu đố

Lời giải đố

1) Ai từng đóng cọc trên sông

Đánh tan thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh ?

 

2) Vua nào thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời ?

 

3) Vua nào tập trận đùa chơi

Cò lau phất trận một thời ấu thơ ?

 

4) Vua nào tháo Chiếu dời đô ?

 

5) Vua nào chủ xướng Hội thơ Tao Đàn ?

  • Ngô Quyền, Lê Hoàn, Trần Hưng Đạo

 

  •  Vua Quang Trung (Nguyễn Huệ)

 

  • Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh)

 

  •  Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn)
  • Lê Thánh Tông (Lê Tự Thành)

 

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận