Giải bài Chính tả trang 27 sbt Tiếng Việt 5 tập 2


Soạn bài tiếng Việt 5 tập 2, Giải bài chính tả trang 27 sbt. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài chính tả này đều được tech12h hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trang 27 sbt Tiếng Việt 5 tập 2

Điền tên riêng thích hợp vào mỗi chỗ trống, biết rằng những tên riêng đó là : Điện Biên Phủ, Công Lý, Côn Đảo, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Giót, Sài Gòn.

a) Người nữ anh hùng trẻ tuổi hi sinh ở nhà tù.............................. là chị

b) Trong chiến dịch.................................. , anh........................ đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai.

c) Anh.......................... là chiến sĩ biệt động..................... đã đạt mìn trên cầu mưu sát Mắc Na-ma-ra.

=> Hướng dẫn làm bài:

a) Người nữ anh hùng trẻ tuổi hi sinh ở nhà tù Côn Đảo là chị Võ Thị Sáu

b) Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, anh Bế Văn Đàn đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai.

c) Anh Nguyễn Văn Trỗi là chiến sĩ biệt động Sài Gòn đã đạt mìn trên cầu Công Lý mưu sát Mắc Na-ma-ra.

 

Câu 2: Trang 27 sbt Tiếng Việt 5 tập 2

Gạch dưới các tên riêng viết sai trong đoạn thơ sau. Viết lại cho đúng các tên riêng đó.

Cửa gió Tùng Chinh

Đường tuần tra lên chóp Hai ngàn                      ....................................

Gió vù vù quất ngang cành bứa                          ....................................

Trông xa xa nhập nhoè ánh lửa                           ...................................

Vật vờ đầu súng sương sa.                                                                                        

Cửa gió này người xưa gọi Ngã ba                     ....................................

Cát con suối hai chiều dâng lù                            .....................................

Nơi gió Tùng Chinh, Pù mo, Pù xai hội tụ         .....................................

Chán lối mòn lên đỉnh Tùng Chinh.                    ...................................

 => Hướng dẫn làm bài:

 

Cửa gió Tùng Chinh

Đường tuần tra lên chóp Hai ngàn                                                                                                              Hai Ngàn

Gió vù vù quất ngang cành bứa                           

Trông xa xa nhộp nhoè ánh lửa                            

Vật vờ đầu súng sương sa.                                   

Cửa gió này người xưa gọi Ngã ba                                                                                                             Ngã Ba

Cát con suối hai chiều dâng lù                              

Nơi gió Tùng Chinh, Pù mo, Pù xai hội tụ                                                                                                   Pù Mo, Pù Xai

Chán lối mòn lên đỉnh Tùng Chinh.                      
Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận