Giải bài 1 Giới thiệu về trồng trọt

Giải bài 1: Giới thiệu về trồng trọt - Sách công nghệ 7 kết nối tri thức. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

I. Vai trò và triển vọng của trồng trọt

1. Vai trò

Khám phá:

1. Quan sát Hình 1.1 và nêu vai trò của trồng trọt tương ứng với các ảnh trong hình

Giải bài 1 Giới thiệu về trồng trọt

2. Từ thực tiễn cuộc sống của bản thân và quan sát thế giới xung quanh, em hãy kể thêm các vai trò của trồng trọt.

2. Triển vọng

Khám phá:

Đọc nội dung mục I.2 và nêu những lợi thế để phát triển trồng trọt của Việt Nam

II. Các nhóm cây trồng phổ biến

Khám phá

Quan sát Hình 1.2, nêu tên các nhóm cây trồng theo mục đích sử dụng.

Giải bài 1 Giới thiệu về trồng trọt

Kết nối năng lực:

Hoàn thành nội dung theo mẫu bảng dưới đây với các loại cây trồng mà em biết.

Loại cây trồng Bộ phận sử dụng Mục đích sử dụng
..... ........ ........
? ? ?

III. Một số phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam

1. Trồng trọt ngoài tự nhiên

Khám phá: Đọc nội dung mục III.1, quan sát hình 1.3 và nêu ưu, nhược điểm của phương thức trồng trọt ngoài tự nhiên?

Khám phá:

Đọc nội dung mục III.2 và III.3, nêu ưu, nhược điểm của phương thức trồng trọt trong nhà có mái che và phương thức trồng trọt kết hợp.

Nội dung quan tâm khác

Từ khóa tìm kiếm: giải sgk công nghệ 7 sách mới, giải công nghệ 7 KNTT, giải công nghệ 7 KNTT bài 1, giải bài giới thiệu về trồng trọt

Bình luận

Giải bài tập những môn khác