Giải bài Ôn tập chương I

Giải bài: Ôn tập chương I - Sách kết nối tri thức công nghệ 7. Phần dưới sẽ hướng dẫn giải bài tập và trả lời các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học

B. Bài tập và hướng dẫn giải

1. Trình bày vai trò, triển vọng của trồng trọt. Kể tên một số nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam

2. Nêu một số phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam. Trồng trọt công nghệ cao có những đặc điểm cơ bản gì? Liên hệ với thực tiễn ở gia đình và địa phương em.

3. Có những ngành nghề nào trong trồng trọt? Em thấy mình phù hợp với ngành nghề nào? Vì sao?

4. Hãy trình bày mục đích, yêu cầu kĩ thuật của các công việc làm đất, bón phân lót.

5. Trình bày quy trình kĩ thuật gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng.

6. Nêu một số phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt đang được áp dụng ở gia đình/ địa phương em. Cho ví dụ minh họa.

7. Kể tên một số hình thức nhân giống vô tính cây trồng. Cây con được tạo ra bằng hình thức này có đặc điểm gì?

8. Lập kế hoạch và tính toán chi phí trồng một loại cây em ưa thích.

Nội dung quan tâm khác

Từ khóa tìm kiếm: giải công nghệ 7 kết nối tri thức, giải công nghệ 7 sách mới, giải công nghệ 7 bài Ôn tập chương I KNTT, giải bài: Ôn tập chương I

Bình luận

Giải bài tập những môn khác