Giải bài 6 Dự án trồng rau an toàn

Giải bài 5: Nhân giống vô tính cây trồng - Sách kết nối tri thức công nghệ 7. Phần dưới sẽ hướng dẫn giải bài tập và trả lời các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học

B. Bài tập và hướng dẫn giải

1. Lập kế hoạch và tính toán chi phí cho dự án

2. Chuẩn bị nguyên vật liệu, dụng cụ 

3. Trồng, chăm sóc và thu hoạch rau

Từ khóa tìm kiếm: giải công nghệ 7 kết nối tri thức, giải công nghệ 7 sách mới, giải công nghệ 7 bài 6 KNTT, giải bài: Dự án trồng rau an toàn

Bình luận

Giải bài tập những môn khác