Đề 8: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5


Đề 8: Kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5. Đề được soạn theo chương trình mới nhất của bộ GD nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức giúp các em làm bài thi tốt nhất và đạt được điểm số cao. Chúc các em học tốt.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Đề 8: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5 

Phần 1: Trắc nghiệm (2 điểm)

 Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số 8 trong số 39,9282 có giá trị là:

A. $\frac{8}{10}$

B. $\frac{8}{100}$

C. $\frac{8}{1000}$

D. $\frac{8}{10000}$

 

Câu 2: (0,5 điểm) Phân số thập phân là:

A. $\frac{3}{80}$

B. $\frac{4}{100}$

C. $\frac{9}{60}$

D. $\frac{2}{15}$

 

Câu 3: (0,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 12km 4hm = ... m:

A. 1240

B. 12400

C. 12040

D. 120400

 

Câu 4: (0,5 điểm) Số thập gồm hai mươi phần đơn vị; ba phần mười và tám phần nghìn được viết là:

A. 20,308

B. 20308

C. 20,38

D. 20,038

Phần 2: Tự luận ( 8 điểm)

Câu 5: ( 2 điểm) Tính

a. $\frac{8}{10} + \frac{1}{5}$

b. $\frac{3}{7} - \frac{1}{6}$

c. $\frac{1}{2} \times \frac{4}{7}$

d. $\frac{3}{5} : \frac{3}{10}$

 

Câu 6: (1 điểm) Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 23,389; 23,893; 22,781; 22,187.

 

Câu 7: (1 điểm) Điền dấu <; >; = vào chỗ chấm:

a. 3 tấn 7 yến ...3700kg

b. 6 tạ 12kg ... 6012 hg

 

Câu 8: (2 điểm) Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng có chiều rộng 6m, chiều dài 9m? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể). 

 

Câu 9: (2 điểm) Một tổ gồm 5 người đắp xong một đoạn đường trong 20 ngày. Hỏi nếu tổ đó có 10 người thì đắp xong đoạn đường đó trong bao nhiêu ngày?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI


Từ khóa tìm kiếm google:

Đề thi toán 5, thi giữa kì toán 5, đề thi kì 1 toán 5, đề thi toán năm 2019

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận