Đề 5: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5


Đề 5: Kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5. Đề được soạn theo chương trình mới nhất của bộ GD nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức giúp các em làm bài thi tốt nhất và đạt được điểm số cao. Chúc các em học tốt.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Đề 5: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5 

Phần 1: Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) Viết phân số $\frac{387}{100}$ dưới dạng số thập phân:

A. 0,387          B. 3,87         C. 38,7           D. 3,087

 

Câu 2: (0,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm 7$m^{2}$ 12$cm^{2}$ = ... $m^{2}$

A. 7,12          B. 7,012           C. 7,0012           D. 7,00012

 

Câu 3: (0,5 điểm) Chữ số 0 trong số 426,6201 thuộc hàng:

A. Hàng chục          B. Hàng phần mười             C. Hàng phần trăm          D. Hàng phần nghìn

 

Câu 4: (0,5 điểm) Chuyển hỗn số $6\frac{1}{5}$  về phân số:

A. $\frac{6}{5}$            B. $\frac{30}{5}$             C. $\frac{31}{5}$              D. $\frac{12}{5}$

Phần 2: Tự luận (8 điểm)

Câu 5 (2 điểm) Tìm các số tự nhiên $x$ biết:

a. 0,4< $x$ < 2,4                         b. 67,14 < $x$ < 70,61

    

Câu 6: ( 2 điểm) Tính:

a. $\frac{3}{5} - \frac{1}{20}$                     b. $\frac{1}{2} + \frac{3}{8}$      

c. $3\frac{1}{2} + 2\frac{3}{5}$                  d. $2\frac{2}{7} - \frac{6}{9}$

 

Câu 7: (2 điểm) Trong sở thú có 7 con cá sấu. Trung bình mỗi ngày một con ăn hết 8kg thịt. Hỏi cần bao nhiêu thịt để nuôi 7 con cá sấu trong 60 ngày?

 

Câu 8: (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 24m chiều rộng bằng $\frac{2}{3}$ chiều dài. Người ta mở rộng mảnh đất bằng cách tăng chiều dài lên 4m chiều rộng lên 1m. Hỏi diện tích mới của mảnh đất hình chữ nhật.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI


Từ khóa tìm kiếm google:

Đề thi toán 5, thi giữa kì toán 5, đề thi kì 1 toán 5, đề thi toán năm 2019

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận