Đề 2: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5


Đề 2: Kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5. Đề được soạn theo chương trình mới nhất của bộ GD nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức giúp các em làm bài thi tốt nhất và đạt được điểm số cao. Chúc các em học tốt.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Đề 2: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5 

Phần 1: Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) Chuyển hỗn số $4\frac{3}{100}$ thành số thập phân:

A. 4,3           B. 4,03          C. 4,003        D. 4,0003

 

Câu 2: (0,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm 15m 6cm = ...m

A. 15,6        B. 15,06         C. 15,006        D. 15,0006

 

Câu 3: (0,5 điểm) Số 38,735 có phần nguyên là bao nhiêu?

A. 38          B. 735           C. 38,7        D. 38,73

 

Câu 4: (0,5 điểm) Rút gọn phân số $\frac{15}{25}$ ta được phân số: 

A. $\frac{1}{5}$         B. $\frac{3}{5}$         C. $\frac{1}{2}$          D. $\frac{2}{5}$

Phân 2: Tự luận (8 điểm)

Câu 5: ( 2 điểm) Tính

a. $\frac{2}{5}$ + $\frac{1}{3}$                                   b. $\frac{6}{7}$ x $\frac{1}{3}$

c. $\frac{1}{8}$ : $\frac{4}{6}$                                    d. 2 - $\frac{2}{9}$

 

Câu 6: (1 điểm) Tìm $x$

a. $x$ x $\frac{3}{4}$ = 2                                           b. $x$ - $\frac{3}{5}$ = $\frac{1}{4}$

 

Câu 7: ( 1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 5m 25cm = ... m                                                     b. 12 kg 112g = ... kg

 

Câu 8: (2 điểm) Mua 7 cái gối hết 42000 đồng. Hỏi mua 12 cái gối hết bao nhiêu tiền?

 

Câu 9: (2 điểm) Một hình chữ nhật có chiều rộng là 24m, chiều dài hơn chiều rộng 5m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

 

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI


Từ khóa tìm kiếm google:

Đề thi toán 5, thi giữa kì toán 5, đề thi kì 1 toán 5, đề thi toán năm 2019

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận