Đề 3: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5


Đề 3: Kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5. Đề được soạn theo chương trình mới nhất của bộ GD nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức giúp các em làm bài thi tốt nhất và đạt được điểm số cao. Chúc các em học tốt.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Đề 3: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5 

Phần 1: Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) Rút gọn phân số $\frac{60}{150}$ :

A. $\frac{3}{15}$         B.$\frac{2}{5}$           C. $\frac{2}{15}$          D. $\frac{6}{5}$

 

Câu 2: (0,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm 5$cm^{2}$ 7$mm^{2}$ = ... $mm^{2}$

A. 57                 B. 570              C. 507              D. 5700

 

Câu 3: (0,5 điểm) Viết phân số $\frac{8}{100}$ thành số thập phân:

A. 0,08             B. 0,8             C. 0,008           D. 80,08

 

Câu 4: (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 9 trong số 68,962 là:

A. Hàng chục           B. Hàng đơn vị             C. Hàng phần mười             D. Hàng phần trăm 

Phần 2: Tự luận (8 điểm)

Câu 5: (2 điểm) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a. 2,795 ; 27,95 ; 9,725 ; 72,95

b. 69,289 ; 928,62 ; 8,2969 ; 26,998

 

Câu 6: (2 điểm) Tìm $x$:

a. $x$ + $\frac{2}{9}$ = $\frac{1}{2}$                                                b. $x$ - $\frac{3}{4}$ = 5

 

Câu 7: (2 điểm) Khối học sinh lớp 5 có số học sinh ít hơn khối học sinh lớp 6 là 30 học sinh. Tỉ số học sinh giữa hai khối là $\frac{6}{7}$. Tìm học sinh mỗi khối.

 

Câu 8: (2 điểm) Biết diện tích của tam giác AMB là 9$m^{2}$ ; MC = 6m ; MB = 2m. Tính diện tích tam giác ABM. 

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI


Từ khóa tìm kiếm google:

Đề thi toán 5, thi giữa kì toán 5, đề thi kì 1 toán 5, đề thi toán năm 2019

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận