Tìm hình ảnh nói lên vẻ đẹp huy hoàng của biến. Công việc lao động của người đánh cá được miêu tả đẹp như thế nào?

Người đăng: Tech120 - Ngày: 11/01/2019

(3) Tìm hình ảnh nói lên vẻ đẹp huy hoàng của biến.

(4) Công việc lao động của người đánh cá được miêu tả đẹp như thế nào?

(5) Bài thơ giúp em hiểu điều gì? Chọn ý trả lời đúng nhất.

a. Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng của biển.

b. Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của người lao động.

c. Cả hai ý trên.

Bài làm:

(3) Những hình ảnh nói lên vẻ đẹp huy hoàng của biển là: như hòn lửa, sóng đã cài then, muôn luồng sáng, như lòng mẹ, nhô màu mới, huy hoàng muôn dặm phơi.

(4) Công việc lao động của người đánh cá được miêu tả rất đẹp. Từ buổi hoàng hôn, đoàn thuyền ra khơi cùng những câu hát lạc quan, vui tươi, hào hứng. Mọi người xoăn tay kéo những mẻ lưới đầy cá rồi gọn gàng xếp lưới, giương buồm trở về với những câu hát hồ hởi, phấn khởi chào đón bình minh.

(5) Bài thơ giúp em hiểu:

Đáp án: c. Cả hai ý trên (ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng của biển và vẻ đẹp của người lao động)

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận