Giải bài tập 3 trang 47 sách TBĐ địa lí 7

Người đăng: Mưa bụi - Ngày: 12/03/2018

Bài tập 3: Trang 47 - sách TBĐ địa lí 7

Quan sát hình 54.3 trong SGK, hãy nhận xét về sự phân bố dân cư ở châu Âu?

Bài làm:

Sự phân bố dân cư của Châu Âu là: Dân cư châu Âu phân bố không đồng đều, dân cư tập trung đông đúc ở vùng duyên hải, các thung lũng lớn và đồng bằng như duyên hải Biển Bắc, Địa Trung Hải, thung lũng và đồng bằng Raina,...thưa thớt ở khu vực phía bắc và những vùng núi cao.


Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận