Giải TBĐ địa 7 bài 33:Các khu vực Châu Phi


Giải tập bản đồ địa lí lớp 7, giải chi tiết và cụ thể bài 33: Khu vực Châu Phi sách tập bản đồ địa lí lớp 7 trang 28. Tech12h sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 7

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải TBĐ địa 7 bài 33:Các khu vực Châu Phi

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 28 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào nội dung SGK và sự hiểu biết của bản thân, em hãy viết một bản thu hoạch về khu vực Nam Phi theo dàn ý sau:

  • Về địa hình (độ cao, các dạng địa hình chủ yếu và sự phân bố của chúng).
  • Về khí hậu (ảnh hưởng của dòng biển, của môi trường đối với nhiệt độ, độ ẩm và lượng mưa trong năm).
  • Về phân bố thực, động vật.
  • Về những khoáng sản chủ yếu.
  • Về thành phần chủng tộc (tên các chủng tộc, sự phân bố).
  • Về sự phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển công nghiệp (so với khu vực Bắc Phi và Trung Phi).

Bài 2: Trang 28 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy:

Tính và điền vào chỗ chấm (...) của bảng:

Tên nước Thuộc khu vực

Dân số năm 2001

(triệu người)

GDP năm 2001

(triệu USD)

Thu nhập bình quân đầu người

(USD/ người)

Cộng hòa Nam Phi   43,6 113247  
Ai Cập   69,8 97545  
Kênia   29,8 10419  

Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện thu nhập bình quân theo đầu người của ba nước nêu trên?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận