Giải TBĐ địa 7 bài 2: Sự phân bố dân cư - các chủng tộc trên thế giới


Giải tập bản đồ địa lí lớp 7, giải chi tiết và cụ thể bài 2: Sự phân bố dân cư - các chủng tộc trên thế giới sách tập bản đồ địa lí lớp 7 trang 4. Tech12h sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 7

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Bài 1: Trang 4 - sách TBĐ địa lí 7

Quan sát lược đồ “Phân bố dân cư thế giới” hình 2.1 và nội dung SGK, em hãy điền tiếp nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) ở bảng sau:

Các khu vực có mật độ cao nhất trên thế giới

Các khu vực tập trung đông dân

Ở CHÂU MĨ

Ở CHÂU PHI

Ở CHÂU ÂU

Ở CHÂU Á

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

Trả lời:

Các khu vực có mật độ dân số cao nhất thế giới Các khu vực tập trung đông dân
  Ở châu Mỹ Ở châu Phi Ở châu Âu Ở châu Á
Đông Á Đông Bắc Hoa Kỳ Tây Phi Tây Âu Đông Á
Nam Á Miền Trung Mêxicô   Trung Âu Đông Nam Á
Tây và Trung Âu Đông Nam Braxin     Nam Á

Bài 2: Trang 4 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào bảng số liệu sau, tính mật độ dân số của một số nước, thế giới và điền tiếp vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây:

Tên nước

Diện tích

(km2)

Dân số - 2001

(Triệu người)

Mật độ dân số

(Người/km2)

So với thế giới

(Cao hơn hay thấp hơn)

VIỆT NAM 329 314 78,7    
TRUNG QUỐC 9 597 000 1 273,3    
INĐÔNÊXIA 1 919 000 206,1    
THẾ GIỚI 135 641 000 6 137,0    
Trả lời:
Để tính mật sộ dân số ta áp dụng công thức: Mật độ dân số = Dân số/ diện tích (người/km2)
Theo công thức ta có bảng kết quả sau:
Tên nước

Diện tích

(km2)

Dân số - 2001

(Triệu người)

Mật độ dân số

(Người/km2)

So với thế giới

(Cao hơn hay thấp hơn)

VIỆT NAM 329 314 78,7 239,0 Cao hơn
TRUNG QUỐC 9 597 000 1 273,3 132,7 Cao hơn
INĐÔNÊXIA 1 919 000 206,1 107,4 Cao hơn
THẾ GIỚI 135 641 000 6 137,0 45,2  
 

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận