Giải bài tập 3 trang 38 sách TBĐ địa lí 11

Bài tập 3: Trang 38 sách TBĐ địa lí 11

Quan sát "Lược đồ Phân bố sản xuất Nông nghiệp LB Nga", em hãy cho biết:

 • Cây lương thực, cây công nghiệp của LB Nga được trồng chủ yếu ở đâu, tại sao?
 • Chăn nuôi bò, cừu, lợn chủ yếu ở đâu, tại sao?
 • Rừng của LB Nga phân bố nhiều ở đâu, tại sao?

Bài làm:

Quan sát "Lược đồ Phân bố sản xuất Nông nghiệp LB Nga", em thấy:

 • Cây lương thực, cây công nghiệp của LB Nga được trồng chủ yếu ở: Đồng bằng Đông Âu, Nam đồng bằng Tây Xi-bia và một số ít ở rìa phía Tây Nam của nước Nga vì ở đây có đồng bằng rộng màu mỡ, đất ẩm, khí hậu ấm thích hợp cho cây trồng phát triển.
 • Chăn nuôi phân bố chủ yếu ở:
  • Bò phân bố ở Đồng bằng Đông Âu và phía Nam nước Nga vì: khí hậu ấm có đồng cỏ.
  • Cừu phân bố ở phía Nam nước Nga vì: khí hậu khô hạn
  • Lợn phân bố ở đồng bằng Đông Âu vì: Gần vùng lương thực, thị trường tiêu thụ lớn.
 • Rừng của Liên Bang Nga phân bố chủ yếu ở: phía bắc và vùng đông Xibia, nơi này có khí hậu ôn đới lục địa, cận cực khô lạnh.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận