Giải TBĐ địa 11 bài 6: Hoa Kì - Tiết 2 kinh tế

Giải tập bản đồ địa lí lớp 11, giải chi tiết và cụ thể bài 6: Hoa Kì - Tiết 2 kinh tế sách tập bản đồ địa lí lớp 11 trang 21. Tech12h sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 11.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải TBĐ địa 11 bài 6: Hoa Kì - Tiết 2 kinh tế

Bài 1: Trang 21 - sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng 6.3 trong SGK, em hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện GDP của Hoa Kì và một số châu lục. So sánh và nêu nhận xét.

Trả lời:

Vẽ biểu đồ:

So sánh và nhận xét:

  • GDP của Hoa Kì lớn hơn GDP của châu Á và châu Phi.
  • Hoa Kì chiếm 28,5% so với toàn thế giới.
  • Hoa Kỳ có quy mô nền kinh tế lớn nhất, phát triển mạnh nhất thế giới.

Bài 2: Trang 21 - sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào số liệu dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện tình hình ngoại thương Hoa Kì qua các năm và nêu nhận xét.

 

Năm 1996 1998 2000 2002 2004
Xuất khẩu 625,07 682,14 781 693 819
Nhập khẩu 822,02 944,35 1259 1200 1526,2
Cán cân thương mại -169,95 -262,21 -578 -507 -707,2

Trả lời:

Vẽ biểu đồ:

Nhận xét:

  • Kim ngạch xuất nhập khẩu của Hoa Kì qua các năm rất lớn.
  • Từ 1996 đến 2004, giá trị nhập siêu của Hoa Kì ngày càng lớn, dẫn đến cán cân thương mại của Hoa Kì luôn âm và số âm ngày càng gia tăng.

Bài 3: Trang 22 - sách TBĐ địa lí 11

Đánh dấu x vào ô trống dưới đây ý em cho là đúng:

  • Đặc điểm của ngành công nghiệp Hoa Kì:
  • Cơ cấu giá trị sản lượng giữa các ngành công nghiệp có sự thay đổi:

Trả lời:

Đặc điểm của ngành công nghiệp Hoa Kì:

  Công nghiệp khai khoáng chiếm vị trí chủ đạo
x Công nghiệp là ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu
x Công nghiệp điện lực rất phát triển và đứng đầu thế giới
x Tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp trong GDP ngày càng tăng
  Tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp trong GDP có xu hướng giảm
x Công nghiệp chế biến là ngành công nghiệp quan trọng nhất và chiếm vị trí chủ đạo

Cơ cấu giá trị sản lượng giữa các ngành công nghiệp có sự thay đổi:

  Tăn tỉ trọng của các ngành công nghiệp khai khoáng
  Tăng tỉ trọng của các ngành công nghiệp luyện kim, dệt, gia công đồ nhựa
x Tăng tỉ trọng của các ngành công nghiệp hàng không - vũ trụ, điện tử, công nghệ thông tin
  Tất cả các ý trên

Bài 4: Trang 23 - sách TBĐ địa lí 11

Đánh dấu x vào ô trống dưới đây ý em cho là đúng:

Trả lời:


Từ khóa tìm kiếm google:

giải tâp bản đồ địa lí 11, giải bài 6 tập bản đồ địa lí 11 tiết 2, giải bài tập trang 21 sách TBĐ địa lí 11, hướng dẫn giải chi tiết sách TBĐ địa lí 11, kinh tế hoa kì.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận

Giải bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội .... 

Giải bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa

Giải bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu

Giải bài 4: Thực hành tìm hiểu những cơ hội và thách thức....

Giải bài 5: Một số vấn đề của khu vực và châu lục - Tiết 1

Giải bài 5: Một số vấn đề của khu vực và châu lục - Tiết 2

Giải bài 5: Một số vấn đề của khu vực và châu lục - Tiết 3

 

Giải bài 6: Hoa Kì - Tiết 1 tự nhiên và dân cư

Giải bài 6: Hoa Kì - Tiết 2 kinh tế

Giải bài 6: Hoa Kì - Tiết 3 thực hành tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì

Giải bài 7: Liên minh châu Âu (EU) - tiết 1

Giải bài 7: Liên minh châu Âu (EU) - tiết 2

Giải bài 7: Liên minh châu Âu (EU) - tiết 3

Giải bài 7: Liên minh châu Âu (EU) - tiết 4

 

Giải bài 8 Liên Bang Nga - tiết 1

Giải bài 8 Liên Bang Nga - tiết 2

Giải bài 8 Liên Bang Nga - tiết 3

Giải bài 9 Nhật Bản - tiết 1

Giải bài 9 Nhật Bản - tiết 2

Giải bài 9 Nhật Bản - tiết 3

 

Giải bài 10 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) - tiết 1

Giải bài 10 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) - tiết 2

Giải bài 10 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) - tiết 3

Giải bài 11: Khu vực Đông Nam Á - tiết 1

Giải bài 11: Khu vực Đông Nam Á - tiết 2

Giải bài 11: Khu vực Đông Nam Á - tiết 3

Giải bài 11: Khu vực Đông Nam Á - tiết 4

Giải bài 12: Ôxtrâylia - tiết 1

Giải bài 12: Ôxtrâylia - tiết 2