Giải TBĐ địa 11 bài 11: Khu vực Đông Nam Á - tiết 2


Giải tập bản đồ địa lí lớp 11, giải chi tiết và cụ thể bài 11: Khu vực Đông Nam Á - tiết 2 sách tập bản đồ địa lí lớp 11 trang 52. Tech12h sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 11.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải TBĐ địa 11 bài 11: Khu vực Đông Nam Á - tiết 2

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 52 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào hình 11.5 trong SGK (Hình 14.5 SGK nâng cao), em hãy lựa chọn, điền chữ Đ (đúng) vào ô trống đầu các câu sau nói về sự chuyển dịch cơ cấu GDP của một số quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á?

Bài tập 2: Trang 53 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào SGK và lược đồ kinh tế các nước Đông Nam Á dưới đây, em hãy:

Đánh dấu X vào bảng thể hiện sự phân bố các ngành kinh tế ở khu vực Đông Nam Á

Bài tập 3: Trang 54 sách TBĐ địa lí 11

Điền tiếp vào ô trống trong sơ đồ:

Bài tập 4: Trang 54 sách TBĐ địa lí 11

Điền tiếp vào ô trống và nối gạch nối vào sơ đồ thể hiện cơ cấu ngành nông nghiệp khu vực Đông Nam Á sao cho hợp lí:

Bài tập 5: Trang 54 sách TBĐ địa lí 11

Điền dấu gạch nối, mũi tên trong sơ đồ một cách hợp lý để thể hiện sự hạn chế của ngành đánh bắt cá khu vực Đông Nam Á:


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận