Giải TBĐ địa 11 bài 10 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) - tiết 2


Giải tập bản đồ địa lí lớp 11, giải chi tiết và cụ thể bài 10 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) - tiết 2 sách tập bản đồ địa lí lớp 11 trang 47. Tech12h sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 11.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải TBĐ địa 11 bài 10 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) - tiết 2

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 47 sách TBĐ địa lí 11

Công cuộc hiện đại hóa đã mang lại những thay đổi như thế nào đối với nền kinh tế Trung Quốc?

Bài tập 2: Trang 47 sách TBĐ địa lí 11

Quan sát lược đồ Công nghiệp Trung Quốc kết hợp với nội dung bài học, em hãy:

 • Nhận xét và giải thích về sự phân bố và phát triển của các trung tâm công nghiệp ở Trung Quốc?
 • Các ngành chính ở một số trung tâm công nghiệp lớn:
  • Bắc Kinh:..........................
  • Thượng Hải:............................
  • Trùng Khánh:...................................
  • Vũ Hán:....................................
  • Quảng Châu:..................

Bài tập 3: Trang 48 sách TBĐ địa lí 11

Quan sát lược đồ Phân bố sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc kết hợp với nội dung bài học, em hãy điền vào bảng dưới đây:

Miền, vùng/ Nông sản chính Cây lương thực Cây công nghiệp, thực phẩm Gia súc
Miền Tây      
Đồng bằng Bắc Bộ      
Đồng bằng Hoa Bắc      
Đồng bằng Hoa Trung      
Đồng bằng Hoa Nam      

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận