Giải TBĐ địa 11 bài 7: Liên minh châu Âu (EU) - tiết 1

Giải tập bản đồ địa lí lớp 11, giải chi tiết và cụ thể bài 7: Liên minh châu Âu (EU) - tiết 1 sách tập bản đồ địa lí lớp 11 trang 26. Tech12h sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 11.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải TBĐ địa 11 bài 7: Liên minh châu Âu (EU) - tiết 1

Bài 1: Trang 26 - sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào hình 7.2 trong SGK, em hãy:

  • Tô màu đỏ ở lược đồ và bảng chú giải dưới đây vào các nước đầu tiên thành lập Liên minh châu Âu (cộng đồng than và thép).
  • Tô màu vàng vào vị trí các nước tham gia Liên minh châu Âu đến năm 1995.
  • Tô màu nâu vào các nước tham gia Liên minh châu Âu từ năm 1995 đến năm 2007.
  • Năm 2007, Liên minh châu Âu đã kết nạp thêm những nước nào:
  • Hiện nay, Liên minh châu Âu có ... nước thành viên.

Trả lời:

  • Năm 2007, Liên minh châu Âu đã kết nạp thêm nước: Ru ma ni và Bun ga ri.
  • Hiện nay, năm 2017, Liên minh châu Âu có 27 nước thành viên.

Bài 2: Trang 27 - sách TBĐ địa lí 11

Hãy điền chữ Đ vào ý đúng, chữ S vào ý sai:

Trả lời:

Liên minh Châu Âu (EU) xây dựng và phát triển trên cơ sở

Đ Liên minh về thuế quan Đ Hợp tác và thống nhất về chính sách nhập cư
Đ Liên minh kinh tế và tiền tệ Đ Hợp tác và thống nhất về tư pháp
S Tự do lưu thông hàng hóa trong liên minh S Hợp tác về chính sách an ninh và đối nội
S Được tự do đi lại trong tất cả các nước thuộc EU Đ Phối hợp hành động để giữ gìn hòa bình và đấu tranh....

Bài 3: Trang 27 - sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng 7.1 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ cột và biểu đồ tròn để so sánh một số chỉ số cơ bản của Liên minh Châu Âu (EU) với Hoa Kì và Nhật Bản

Trả lời:


Từ khóa tìm kiếm google:

tiết 1 EU liên minh khu vực lớn trên thế giới, giải tập bản đồ địa lí 11, hướng dẫn giải bài 7 tiết 1 trang 26 tập bản đồ địa 11, giải chi tiết dễ hiểu TBĐ địa lí 11

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận

Giải bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội .... 

Giải bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa

Giải bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu

Giải bài 4: Thực hành tìm hiểu những cơ hội và thách thức....

Giải bài 5: Một số vấn đề của khu vực và châu lục - Tiết 1

Giải bài 5: Một số vấn đề của khu vực và châu lục - Tiết 2

Giải bài 5: Một số vấn đề của khu vực và châu lục - Tiết 3

 

Giải bài 6: Hoa Kì - Tiết 1 tự nhiên và dân cư

Giải bài 6: Hoa Kì - Tiết 2 kinh tế

Giải bài 6: Hoa Kì - Tiết 3 thực hành tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì

Giải bài 7: Liên minh châu Âu (EU) - tiết 1

Giải bài 7: Liên minh châu Âu (EU) - tiết 2

Giải bài 7: Liên minh châu Âu (EU) - tiết 3

Giải bài 7: Liên minh châu Âu (EU) - tiết 4

 

Giải bài 8 Liên Bang Nga - tiết 1

Giải bài 8 Liên Bang Nga - tiết 2

Giải bài 8 Liên Bang Nga - tiết 3

Giải bài 9 Nhật Bản - tiết 1

Giải bài 9 Nhật Bản - tiết 2

Giải bài 9 Nhật Bản - tiết 3

 

Giải bài 10 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) - tiết 1

Giải bài 10 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) - tiết 2

Giải bài 10 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) - tiết 3

Giải bài 11: Khu vực Đông Nam Á - tiết 1

Giải bài 11: Khu vực Đông Nam Á - tiết 2

Giải bài 11: Khu vực Đông Nam Á - tiết 3

Giải bài 11: Khu vực Đông Nam Á - tiết 4

Giải bài 12: Ôxtrâylia - tiết 1

Giải bài 12: Ôxtrâylia - tiết 2