Giải TBĐ địa 11 bài 10 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) - tiết 3


Giải tập bản đồ địa lí lớp 11, giải chi tiết và cụ thể bài 10 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) - tiết 3 sách tập bản đồ địa lí lớp 11 trang 49. Tech12h sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 11.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải TBĐ địa 11 bài 10 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) - tiết 3

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 49 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu 10.2 trong SGK, em hãy:

  • Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới (%)
Năm 1985 1995 2004
Trung Quốc 239,0 (.........%) 697,6 (..........%) 1649,3 (.........%)
Toàn thế giới

12360,0 (100%)

29357,4 (100%) 40887,8 (100%)
  • Nhận xét sự thay đổi của nền kinh tế thể hiện qua GDP:..............................................................

Bài tập 2: Trang 49 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện “Tỉ trọng của 3 khu vực kinh tế trong tổng GDP của Trung Quốc” và nêu nhận xét của mình:

Năm 1985 2004
Tổng GDP (tỉ USD) 239,0 1649,3
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 49% 14,7%
Công nghiệp và xây dựng 19,7% 50,8%
Dịch vụ 31,3% 34,5%

Bài tập 3: Trang 50 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ so sánh về “Tổng sản lượng công nghiệp và xây dựng của Trung Quốc với Nhật Bản, Anh và Ấn Độ” và nhận xét:

Trung Quốc Nhật Bản Anh Ấn Độ
837,8 1664,4 567,4 179,9

Bài tập 4: Trang 50 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu 10.4 trong SGK, em hãy:

  • Vẽ biểu đồ thể hiện “Cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung quốc qua các năm”.

  • Nhận xét sự thay đổi trong cơ cấu xuất, nhập khẩu

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận