Ghi vào ô trống chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai

Người đăng: Tech120 - Ngày: 06/12/2018

2. Ghi vào ô trống chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai

  a. Đồng bằng Bắc Bộ là nơi sản xuất nhiều lúa gạo nhất nước ta
  b. Đồng bằng Bắc Bộ là nơi trồng nhiều rau xứ lạnh
  c. Đồng bằng Nam Bộ là đồng bằng lớn nhất nước ta
  d. Đồng bằng Nam Bộ có nhiều đất phèn, đất mặn cần phải cải tạo
  đ. Đồng bằng duyên hải miền Trung là nơi sản xuất nhiều thủy sản nhất cả nước.
  e. Ở đồng bằng duyên hải miền Trung nghề làm muối khá phát triển.

Bài làm:
S a. Đồng bằng Bắc Bộ là nơi sản xuất nhiều lúa gạo nhất nước ta
Đ b. Đồng bằng Bắc Bộ là nơi trồng nhiều rau xứ lạnh
Đ c. Đồng bằng Nam Bộ là đồng bằng lớn nhất nước ta
Đ d. Đồng bằng Nam Bộ có nhiều đất phèn, đất mặn cần phải cải tạo
S đ. Đồng bằng duyên hải miền Trung là nơi sản xuất nhiều thủy sản nhất cả nước.
Đ e. Ở đồng bằng duyên hải miền Trung nghề làm muối khá phát triển.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận