Chọn và viết các ý dưới đây vào ba cột trong bảng thích hợp

Người đăng: Tech120 - Ngày: 06/12/2018

1. Chọn và viết các ý dưới đây vào ba cột trong bảng thích hợp

  • Vị trí: (a) phía Bắc nước ta (b) ven biển miền Trung nước ta (c) phía Nam nước ta
  • Địa hình:  (d) có nhiều vùng trũng dễ ngập nước (đ) khá băng phẳng (e) có những cồn cát và đầm, phá.
  • Khí hậu: (g) có sự khác biệt giữa khu vực phía Bắc và phía Nam dãy Bạch Mã, (h) nóng quanh năm (i) có mùa đông lạnh
  • Sông ngòi: (k) ngắn, dốc (l) mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, (m) nhiều sông ngòi và ven các sông có đê ngăn lũ.
Yếu tố Đồng bằng Bắc Bộ Đồng bằng Nam Bộ Đồng bằng duyên hải miền Trung
Vị trí      
Địa hình      
Khí hậu      
Sông ngòi      

Bài làm:
Yếu tố Đồng bằng Bắc Bộ Đồng bằng Nam Bộ Đồng bằng duyên hải miền Trung
Vị trí phía Bắc nước ta phía Nam nước ta ven biển miền Trung nước ta
Địa hình khá băng phẳng có nhiều vùng trũng dễ ngập nước có những cồn cát và đầm, phá
Khí hậu có mùa đông lạnh nóng quanh năm có sự khác biệt giữa khu vực phía Bắc và phía Nam dãy Bạch Mã
Sông ngòi nhiều sông ngòi và ven các sông có đê ngăn lũ. mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt ngắn, dốc

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận