Dưới đây là những ý kiến bàn về truyện ếch ngồi đáy giếng. Em đồng ý với những ý kiến nào vì sao?

Người đăng: Hiền Lương - Ngày: 08/11/2018

b. Thảo luận:

Dưới đây là các ý kiến bàn về truyện Ếch ngồi đáy giếng. Em có đồng ý với những ý kiến nào? Vì sao?

Bài làm:

Em đồng ý với những ý kiến:

  • (1) Từ câu chuyện về cách nhìn thế giới bên ngoài chỉ qua miệng giếng nhỏ hẹp của chú ếch,truyện phê phán những kẻ hiểu biết ít mà lại huênh hoang,khuyên nhủ người ta phải cố gắng mở rộng tầm hiểu biết của mình,ko được chủ qan,kiêu ngạo.
  • (3) Ếch ngồi đáy giếng ngụ ý muốn ám chỉ những ngườ hiểu biết nông cạn,tầm nhìn hạn hẹp nhưng luôn tỏ vẻ ta đây hơn người.
  • (4) Từ cách nhìn thế giới bên ngoài chỉ thông qua miệng giếng của chú ếch nọ,truyện nhằm ám chỉ những người hiểu biết ítdo điều kiện tiếp xúc hẹp nhưng lại chủ quan,coi thường thực tế.số phận của những người đó,nếu ko giống như con ếch huênh hoang,hợm hĩnh nọ,thì chí ít,họ cũng phải trả giá bằng những thất bại chua xót với thực tiến phong phú và sinh động,mà khi hiểu ra thì sự đã rồi.

Em đồng ý với những ý kiến trên bởi những ý kiến trên đã phản ánh đúng nhất nội dung của câu chuyện, ở ý kiến thứ (2) chưa đầy đủ và chính xác bởi câu chuyện không nói về những người có công lao đắc chí nên không chính xác.


Từ khóa tìm kiếm Google: giải bài 10 ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng trang 64, bài ếch ngồi đáy giếng vnen ngữ văn 6, giải ngữ văn 6 sách vnen chi tiết dễ hiểu

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận