Soạn văn 6 VNEN bài 8: Danh từ


Soạn văn bài: Danh từ - Sách VNEN ngữ văn lớp 6 trang 53. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách soạn chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động khởi động.

1. Viết 5 danh từ mà em thường sử dụng trong lời nói hằng ngày.

Trả lời:

5 danh từ mà em thường sử dụng trong lời nói hàng ngày là: cây bút, bảng đen, con mèo, xe buýt, sách vở.

2. Vì sao em xác định được những từ ấy là danh từ?

Trả lời:

Em xác định được những từ ấy là danh từ vì những từ ấy là để chỉ sự vật.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

1. Tìm hiểu về danh từ.

a. Em hiểu thế nào về danh từ? Danh từ giữ chức vụ chủ yếu gì trong câu? Lấy ví dụ minh họa.

b. Danh từ có khả năng kết hợp với những từ ngữ nào để tạo thành cụm danh từ?

2. Tìm hiều về ngôi kể trong văn tự sự.

a. Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu ở dưới:

Đoạn văn 1,2: sgk trang 53,54

(1) Chọn phương án đúng là lí giải câu trả lời của em.

- Người kể chuyện trong đoạn văn 1 là:

A. Một người nào đó giấu mình.

B Mã Lương.

C. Nhà vua.

D. Người dân thi trấn.

- Người kể chuyện trong đoạn văn 2 là:

A. Nhà văn Tô Hoài.

B. Nhân vật Dế Mèn

C. Một người nào đó giấu mình.

D. Một người bạn của Dế Mèn.

(2) Người kể chuyện trong đoạn văn nào có thể kể tự do mọi chuyện xảy ra với nhân vật. Người kể chuyện trong đoạn văn nào chỉ kể những gì mình nghe, mình thấy, mình trải qua và có thể trưc tiếp nói ra cảm tưởng suy nghĩ của bản thân? Vì sao?

b. Điền các từ sau vào chỗ trống để nhận diện khái niệm ngôi kể và vai trò của ngôi kể trong văn tự sự: ngôi kể thứ ba, ngôi kể thứ nhất, tác giả, vị trí giao tiếp.

  • Ngôi kể là.................... mà người kể dùng để kể chuyện.
  • ....................: Người kể chuyện xưng "tôi", có thể kể trực tiếp những gì mình nghe mình thấy, mình trải qua, có thể trực tiếp nói ra những cảm tưởng, suy nghĩ của bản thân,
  • ...................: Người kể chuyện giấu mình có thể kể linh hoạt tự do những gì xảy ra với nhân vật
  • Người kể xưng "tôi" trong tác phẩm không nhất thiết là chính......................

c. Muốn kể chuyện cho linh hoạt, thú vị, em có cần phải lựa chọn ngôi kể thích hợp không? Vì sao?

C. Hoạt động luyện tập.

1. Liệt kê các loại từ:

a. Thường đứng trước danh từ chỉ người, ví dụ: ông, vị, cô,...

b. Thường đứng trước danh từ chỉ đồ vật: cái, bức, tấm,....

2. Thay đổi ngôi kể trong đoạn văn sau thành ngôi thứ ba và cho biết: Việc thay đổi đó đem lại điều gì mới mẻ cho đoạn văn.

D. Hoạt động vận dụng.

1. Dùng ngôi thứ nhất để kể cho người thân nghe về một buổi học của em ở trường hôm nay.

2*. Tìm 5-10 danh từ chỉ thời gian; 5-10 danh từ chỉ đơn vị; 5-10 danh từ chỉ khái niệm


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 8 danh từ, danh từ trang 53, bài danh từ sách vnen ngữ văn 6, giải ngữ văn 6 sách vnen chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận