Hướng dẫn cách xem lại nhật kí của bạn trên Facebook

Nhật kí hoạt động là nơi facebook ghi chép lại tất cả các hoạt động của bạn trên facebook. Bạn có thể tìm kiếm, xem lại, quản lý lại những hoạt động mà bạn chia sẻ trên facebook.

Hướng dẫn cách xem lại nhật kí của bạn trên Facebook

Nếu đang dùng điện thoại thì bạn xem bài viết: Cách xem lại nhật ký hoạt động của bạn trên Facebook bằng điện thoại

 

1. Vào Nhật kí hoạt động

 • Sau khi đăng nhập vào facebook. Bạn chọn Nhật kí hoạt động như hình:

Hướng dẫn cách xem lại nhật kí của bạn trên Facebook 2015

 • Hoặc nếu bạn đang trong Dòng thời gian, bạn có thể vào Nhật kí hoạt động như hình:

Hướng dẫn cách xem lại nhật kí của bạn trên Facebook 2015

2. Xem thông tin từ Nhật kí hoạt động

Sau khi vào trang Nhật kí hoạt động, bạn sẽ thấy tất cả các hoạt động của bạn trên facebook như bạn đã thiết lập những gì, bạn đã thích điều gì, bạn bắt đầu theo dõi ai, bạn đã viết gì trên tường của mình....

 • Bạn có thể tìm kiếm nhanh hoạt động mà mình cần tìm ở phần Tìm kiếm hoạt động:

Hướng dẫn cách xem lại nhật kí của bạn trên Facebook 2015

 • Bạn có thể tìm kiếm hoạt động của mình qua các năm, bắt đầu từ năm mà bạn đăng kí tài khoản facebook.

Hướng dẫn cách xem lại nhật kí của bạn trên Facebook 2015

 • Xem lại Dòng thời gian:

Hướng dẫn cách xem lại nhật kí của bạn trên Facebook 2015

 • Xem lại thẻ:

Hướng dẫn cách xem lại nhật kí của bạn trên Facebook 2015

 • Bài đăng của bạn: Ở đây, facebook sẽ hiển thị bài đăng của bạn theo thời gian. Mỗi một ô bao gồm: 
  • Ngày tháng: đánh dấu thời gian của hoạt động. Ví dụ: 19 THÁNG 4

Hướng dẫn cách xem lại nhật kí của bạn trên Facebook 2015

  • Tên hoạt động:  ví dụ: ... đã viết lên dòng thời gian của ...

Hướng dẫn cách xem lại nhật kí của bạn trên Facebook 2015

  • Nội dung của hoạt động: Nội dung cụ thể của bài đăng.

Hướng dẫn cách xem lại nhật kí của bạn trên Facebook 2015

  • Quyền riêng tư: tức là bài bạn đăng thì ai có thể xem

Hướng dẫn cách xem lại nhật kí của bạn trên Facebook 2015

  • Cho phép trên dòng thời gian: cho phép bạn xóa bài đăng.

Hướng dẫn cách xem lại nhật kí của bạn trên Facebook 2015

 • Bài viết mà bạn được gắn thẻ: Đây là những bài viết mà bạn đã được tag Tên vào. Facebook cũng cho hiển thị nội dung giống như phần trên bao gồm thời gian, tên hoạt động, nội dung hoạt động, quyền riêng tư, cho phép trên dòng thời gian
 • Album ảnh: hiển thị tên hoạt động, bức ảnh trong album, quyền riêng tư, ...
  • Ảnh có mặt bạn: bức ảnh mà bạn được tag trong đây
  • Ảnh của bạn: ảnh mà bạn đã upload lên
 • Thích: đây là những thứ người khác chia sẻ mà bạn thích, facebook sẽ liệt kê ở đây
  • Trang và sở thích: đây là những fanpage, group mà bạn đã thích
  • Bài viết và bình luận: đây là những bài viết, bình luận của bạn bè của bạn, 
 • Bình luận: là những dòng comment của bạn trên những thứ được chia sẻ.
 • Ngoài ra facebook còn hiển thị rất nhiều mục nằm trong phần Khác: Giới thiệu, bạn bè, Ghi chú ...

Tóm lại, khi vào trong Nhật kí hoạt động bạn có thể quản lý được tất cả những gì bạn chia sẻ hoặc được chia sẻ !

Chúc bạn thành công !

Từ khóa tìm kiếm:
 • nhật kí hoạt động facebook
 • quản lý hoạt động trong facebook
 • xem lại những thích trong facebook

Bình luận