Bài tập thực hành tiếng việt 4 tập 2

Bài tập thực hành tiếng việt 4 tập 2. Theo đó, mỗi tuần học các em học sinh có các bài thực hành về chính tả, luyện từ và câu và tập làm văn để củng cố, rèn luyện kiến thức và kỹ năng thực hành giải Tiếng việt. Hi vọng, các bài luyện tập sẽ giúp các em nắm chắc hơn môn Tiếng việt và đạt được kết quả cao hơn.


TUẦN 19

TUẦN 20

TUẦN 21

TUẦN 22

TUẦN 23

TUẦN 24

TUẦN 25

TUẦN 26

TUẦN 27

TUẦN 29

TUẦN 30

TUẦN 31

TUẦN 32

TUẦN 33

TUẦN 34