Toán 5: Đề thi cuối học kì II (Đề 5)


Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 5 Đề 5. Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

ĐỀ 5

Bài 1:

a)  Viết số :

  • Ba mươi chín : .........
  • Sáu mươi hai : ............
  • Năm mươi lăm :.........
  • Bốn mươi tám : ............
  • Tám mươi tám : ........
  • Chín mươi bảy : ...........

b) Viết các sổ ; 25 , 58 , 72 , 36 , 90 , 54 theo thứ tự :

  • Từ lớn đến bé : ......................................................................
  • Từ bé đến lớn : .....................................................................

c)

Số liền trước Số đã cho Số liền sau
  40  
  75  
  99  

Bài 2:

a) Tính nhẩm:

15 + 4 – 8 = ...........     80 cm – 50 cm = .........

18 – 6 + 3 = ...........     40 cm + 20 cm = .........

b) Đặt tính và tính :

35 + 12       85 – 43

60 + 15       78 - 38 

Bài 3: Điền dấu : < > = vào chổ chấm

19 – 4 .......... 25

30 + 40 ......... 60 + 20

40 + 15 ......... 58

42 + 5 ....... 58 - 8 

Bài 4: Đàn gà nhà em có 35 con gà mái và 12 con gà trống . Hỏi đàn gà nhà em có tất cả bao nhiêu con gà ?

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Bài 5 : Hình sau có:

- ............ hình vuông

- ............ hình tam giác

Bài 6 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a/ Số 62 gồm:

A. 60 chục và 2 đơn vị

B. 6 chục cà 2 đơn vị

C. 2chục và 6 đơn vị

b/ Đồng hồ chỉ

A. 12 giờ

B. 8 giờ

C. 4 giờ


Từ khóa tìm kiếm google:

kt toán 5 kì 2, đề kt kì 2 toán 5, bộ đề kt toán lớp 5, toán 5 kì 2

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận