Toán 5: Đề thi cuối học kì II (Đề 3)


Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 5 Đề 3. Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

ĐỀ 3

Bài 1:

a. Viết các số sau :

- Sáu mươi chín………………..

- Tám mươi ba ……………......

b. Viết số thích hợp vào ô trống 

Số liền trước Số đã cho Số liền sau
  60  
  98  

Bài 2:

a. Viết đúng các số sau : 34 ; 29 ; 81 ; 63

- Theo thứ tự từ bé đến lớn …………………………………………………………

- Theo thứ tự từ lớn đến bé …………………………………………………………

b. Điền dấu vào ô trống < , > , =

41 + 32  70 + 3

25 – 5  45 – 23 

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

 

Bài 4: Tính :

a.12 + 5 – 3 =……….

29 – 4 + 5 =……….....

b.38cm – 6cm + 20cm = …….

40 cm + 7cm – 47cm = ………

Bài 5:

a/ Nhà em có nuôi 24 con gà và 15 con vịt . Hỏi nhà em có tất cả bao nhiêu con gà và con vịt. …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

b/ Lan có sợi dây dài 76cm, Lan cắt đi 40cm . Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăngtimet? …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI


Từ khóa tìm kiếm google:

kt toán 5 kì 2, đề kt kì 2 toán 5, bộ đề kt toán lớp 5, toán 5 kì 2

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận