Toán 5: Đề thi cuối học kì II (Đề 2)


Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 5 Đề 2. Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

ĐỀ 2

Bài 1: a) Khoanh vào số lớn nhất:

A. 72     B. 96

C. 85     D. 47

b) Khoanh tròn vào số bé nhất:

A. 50        B. 61

C. 48        D. 58

Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả trả lời đúng.

a) Số liền trước của số 70 là:

A. 71        B. 69

C. 60        D. 80

b) Số liền sau của số 99 là:

A. 98       B. 90

C. 89       D. 100

Bài 3: Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống: 

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

Bài 5: Một cuốn truyện có 37 trang, Lan đã đọc được 12 trang. Hỏi còn bao nhiêu trang Lan chưa đọc?

Bài giải: 

..................................................................

..................................................................

..................................................................

Bài 6: Kẻ thêm một đoạn thẳng để có 2 hình tam giác:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI


Từ khóa tìm kiếm google:

kt toán 5 kì 2, đề kt kì 2 toán 5, bộ đề kt toán lớp 5, toán 5 kì 2

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận