Toán 5: Đề thi cuối học kì II (Đề 1)


Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 5 Đề 1. Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

ĐỀ 1

Phần trắc nghiệm: (3 đ)

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất .

1) Một tuần lễ em nghỉ học mấy ngày ?

A. 4 ngày       B. 3 ngày

C. 2 ngày       D.1 ngày

2) 75 gồm:

A. 70 chục và 5 đơn vị

B. 5 chục và 7 đơn vị

C. 7 và 5

D. 7 chục và 5 đơn vị

3)  Số 25 đọc là :

a. hai mươi năm     b. hai năm

c. hai mươi lăm      d. hai lăm

4) Hình sau gồm :

a. 4 hình tam giác      b. 5 hình tam giác

c. 6 hình tam giác      d. 7 hình tam giác

e. 10 tam giác 

5) Nối đồng hồ với số giờ đúng:

Phần tự luận: 

1) Đặt tính rồi tính:

46 +43      87 - 35

7 + 32       69 – 5

2) Điền dấu < , >, = vào chỗ chấm (2 đ) :

a. 47cm – 21cm……..18cm 

b. 41cm + 8cm ……..42cm

c. 35cm + 50cm …….50cm + 35cm

d. 17cm + 41cm …….40cm + 17cm

3) Viết số (1 đ)

Số liền trước Số đã biết Số liền sau
  90  
  59  
  99  
  51  

 4) Lớp 1A có 34 bạn trong đó có 10 bạn nam. Hỏi có bao nhiêu bạn nữ ? (2 đ)

Bài Giải:

...................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI


Từ khóa tìm kiếm google:

kt toán 5 kì 2, đề kt kì 2 toán 5, bộ đề kt toán lớp 5, toán 5 kì 2

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận