Giải bài 18A: Ôn tập 1


Giải bài 18A: Ôn tập 1 - Sách VNEN tiếng Việt lớp 5 trang 190. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hoạt động thực hành

1. Thi đọc thuộc lòng

2. Lập bảng thống kê các bài tập đọc đã học trong chủ điểm Giữ lấy màu xanh theo mẫu sau:

Tên bài Tác giả Thể loại (văn, thơ, kịch)
M. Chuyện một khu vườn nhỏ Vân Long văn

3. Nêu nhận xét về nhân vật bạn nhỏ trong câu chuyện Người gác rừng tí hon và tìm dẫn chứng minh hoạ cho nhận xét của em.

Em tìm những từ ngữ miêu tả tính cách nhân vật bạn nhỏ và các chi tiết trong truyện để làm rõ nhận xét của mình.

5. Lập bảng thống kê các bài tập đọc đã học trong chủ điểm Vì hạnh phúc con người theo mẫu sau:

Tên bài Tác giả Thể loại (kịch, văn, thơ)
M. Chuỗi ngọc lam Phun-tơn O-xlơ Văn

6. Trong hai bài thơ em đã học ở chủ điểm Vì hạnh phúc con người, em thích những câu thơ nào nhất? Vì sao?

8. Điền những từ ngữ em biết vào bảng sau:

  Sinh quyển (môi trường động, thực vật) Thủy quyển (môi trường nước) Khí quyển (môi trường không khí)
Các sự vật trong môi trường M. rừng M. sông M. bầu trời
Những hành động bảo vệ môi trường M. trồng rừng M. giữ sạch nguồn nước M. lọc khói công nghiệp

Hoạt động ứng dụng

Tìm 8 từ có tiếng "bảo":


Từ khóa tìm kiếm google:

tiếng việt 5 bài 18A, tiếng việt 5 sách VNEN, bài 18A ôn tập 1 trang 190, giải tiếng việt 5 sách VNEN chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận