Đề 11: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5


Đề 11: Kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5. Đề được soạn theo chương trình mới nhất của bộ GD nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức giúp các em làm bài thi tốt nhất và đạt được điểm số cao. Chúc các em học tốt.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Đề 11: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5 

Phần 1: Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) Hỗn số $5\frac{1}{3}$ được viết dưới dạng phân số là:

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{5}{3}$

C. $\frac{16}{3}$

D. $\frac{15}{3}$

 

Câu 2: (0,5 điểm) Số gồm năm nghìn, sáu trăm và hai phần mười viết là:

A. 5600,2

B. 5060,2

C. 5006,2

D. 56000,2

 

Câu 3: (0,5 điểm) Hai số tự nhiên liên tiếp thích hợp viết vào chỗ chấm (… < 5,7 < …) là:

A. 3 và 4

B. 4 và 5

C. 5 và 6

D. 6 và 8

 

Câu 4: (0,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chám: 2 tấn 5 yến = ... kg

A. 25

B. 205

C. 250

D. 2050

Phần 2: Tự luận (8 điểm)

Câu 5: (2 điểm) Tìm $x$:

a. $x\times 1\frac{1}{2}=1\frac{4}{5}-\frac{2}{5}$

b. $x \times 0,75 + x \times 0,25 = 5$

 

Câu 6: (2 điểm) Điền dấu <; >; = vào chỗ chấm:

a. 2 tấn 4 tạ ... 240 yến

b. 23km 4hm ... 23040m

c. 3$km^{2}$ ... 300$m^{2}$

d. 12,07 kg ... 1207g

 

Câu 7: ( 2 điểm) Khối 5 có 156 học sinh; số bạn nam hơn số bạn nữ là 18 bạn. Vậy số bạn nữ của khối 5 là bao nhiêu? 

 

Câu 8: ( 2 điểm) Một mảnh đất hình bình hành có độ dài cạnh đáy là 15m. Chiều cao bằng  $\frac{1}{5}$ cạnh đáy. Tính diện tích của mảnh đất đó?

 

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI


Từ khóa tìm kiếm google:

Đề thi toán 5, thi giữa kì toán 5, đề thi kì 1 toán 5, đề thi toán năm 2019

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận