Đề 10: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5


Đề 10: Kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5. Đề được soạn theo chương trình mới nhất của bộ GD nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức giúp các em làm bài thi tốt nhất và đạt được điểm số cao. Chúc các em học tốt.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Đề 10: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5 

Phần 1: Trắc nghiệm (2 điểm)

 Câu 1: (0,5 điểm) Phần nguyên của số 1942,54 là: 

A. 54
B. 194254
C. 1942
D. 1924,54

 

Câu 2: (0,5 điểm) Ba đơn vị bốn phần nghìn được viết là: 

A.  3,400      

B.  34000      

C.  3,04       

D.  3,004

 

Câu 3: (0,5 điểm) Chữ số 2 trong số thập phân 17,209 thuộc hàng số nào?

A. Hàng nghìn             

B. Hàng phần trăm

C. Hàng phần mười       

D. Hàng phần nghìn

 

Câu 4: (0,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm 11,02 km = ...m

A. 11,20 

B. 11020

C. 11002

D. 1120

Phần 2: Tự luận (8 điểm)

Câu 5: (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống

a. 35 km 6m = …… m              

b. 4m 15cm =……  dm

c. 4 tấn 25 kg = …… tấn.             

d. 219 $cm^{2 }$  = ……  $m^{2}$

 

Câu 6: (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

a. $3\frac{1}{3}+2\times \frac{1}{6}$

b. $\frac{2}{9}-\frac{1}{15}:\frac{3}{5}$

 

Câu 7: (2 điểm) Chu vi của một hình chữ nhật là 160m. Chiều rộng kém chiều dài 40m. Tính diện tích của hình chữ nhật đó?

 

Câu 8: (2 điểm) Mua 9 quyển vở hết 63000 đồng. Hỏi mua 30 quyển vở như thế thì hết bao nhiêu tiền?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI


Từ khóa tìm kiếm google:

Đề thi toán 5, thi giữa kì toán 5, đề thi kì 1 toán 5, đề thi toán năm 2019

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận