Kể tên một số loại hàng hóa được được đến Đà Nẵng? Kể tên một số loại hàng hóa từ Đà Nẵng được đưa đi các nơi khác?

Người đăng: Mưa bụi - Ngày: 06/12/2018

5. Làm việc với bảng thông tin và nhận xét

  • Kể tên một số loại hàng hóa được được đến Đà Nẵng?
  • Kể tên một số loại hàng hóa từ Đà Nẵng được đưa đi các nơi khác?

Bài làm:
  • Tên một số loại hàng hóa được được đến Đà Nẵng là: ô tô, máy móc, thiết bị, hàng may mặc và đồ dùng sinh hoạt
  • Tên một số loại hàng hóa từ Đà Nẵng được đưa đi các nơi khác: Vật liệu xây dựng, đá mĩ nghệ, vải may quần áo và hải sản (đông lạnh, khô).

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận