Kể tên một số loại hàng hóa được được đến Đà Nẵng? Kể tên một số loại hàng hóa từ Đà Nẵng được đưa đi các nơi khác?

Người đăng: Tech120 - Ngày: 06/12/2018

5. Làm việc với bảng thông tin và nhận xét

  • Kể tên một số loại hàng hóa được được đến Đà Nẵng?
  • Kể tên một số loại hàng hóa từ Đà Nẵng được đưa đi các nơi khác?

Bài làm:
  • Tên một số loại hàng hóa được được đến Đà Nẵng là: ô tô, máy móc, thiết bị, hàng may mặc và đồ dùng sinh hoạt
  • Tên một số loại hàng hóa từ Đà Nẵng được đưa đi các nơi khác: Vật liệu xây dựng, đá mĩ nghệ, vải may quần áo và hải sản (đông lạnh, khô).

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận