Đọc các địa danh trong khung dưới đây, chọn các địa danh nêu trên và xếp vào hai cột của bảng sau cho phù hợp

Người đăng: Tech120 - Ngày: 06/12/2018

B. Hoạt động thực hành

1. Làm bài tập

Đọc các địa danh trong khung dưới đây:

Chợ Bến Thành, sông Hương, sông Hàn, cầu Trường Tiền, bảo tàng Chăm, vườn cò Bằng Lăng, cảng Tiên Sa, lăng Tự Đức, hồ Hoàn Kiếm, Ngũ Hành Sơn, Thảo Cầm Viên, núi Ngự Bình, chùa Thiên Mụ, bãi biển Mỹ Khê

Chọn các địa danh nêu trên và xếp vào hai cột của bảng sau cho phù hợp:

Thành phố Huế Thành phố Đà Nẵng
   

Bài làm:
Thành phố Huế Thành phố Đà Nẵng
sông Hàn, cầu Trường Tiền, lăng Tự Đức, núi Ngự Bình, chùa Thiên Mụ cảng Tiên Sa, Ngũ Hành Sơn, bãi biển Mỹ Khê

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận